APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

2020-01-14

UAB „Realprojektas“ yra transporto infrastruktūros inžinerijos bendrovė, teikianti transporto infrastruktūros projektavimo, teikianti transporto infrastruktūros projektų vykdymo priežiūros, ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir konsultavimo transporto infrastruktūros klausimais paslaugas.

Tvari aplinka yra visų atsakomybė. Todėl siekdama gerinti daromą poveikį aplinkai, UAB „Realprojektas“ veikia šiais principais:

Atsakomybė už sėkmingą šios politikos įgyvendinimą tenka visiems
UAB „Realprojektas“ darbuotojams.

Direktorius Laurynas Mockus