APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMA

UAB “Realprojektas” įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio standarto ISO 14001:2015 reikalavimus ir kuri apima visus UAB „Realprojektas“ procesus. Ši sistema, jos nuostatos, reikalavimai ir įpareigojimai yra privalomi visiems darbuotojams. UAB „Realprojektas“ vadovybė yra įsipareigojusi užtikrinti stabilią teikiamų paslaugų kokybę, sukurti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, valdyti organizacijos veiklos daromą poveikį aplinkai.

Įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema apima šias mūsų veiklos sritis: Transporto infrastruktūros projektavimas, transporto infrastruktūros projekto vykdymo priežiūra, poveikio aplinkai vertinimas, konsultavimas.

UAB „Realprojektas“ teikiamos paslaugos apima visus ISO 14001:2015 reikalavimus.

Visi vadybos sistemos procesai prižiūrimi, analizuojami ir nustatomi veiksmai nuolatiniam jų gerinimui. UAB „Realprojektas“ laikosi visų jai keliamų teisės aktų ir norminių bei standartų reikalavimų.

Aplinkos apsaugos politika

nor